About

1. Atelje Eriksson-Martoft

Kontakt:   gladakonsten@gmail.com

Tel: +45 313 67 505

Lotte 3Tomas 2

Tomas Eriksson

Mit navn er Tomas Eriksson og jeg er svensk naivist fra Vanløse, Danmark. Jeg har altid malet, men begyndte først for alvor i 2011 efter at min arbejdsplads lukkede og jeg for første gang fik tid til at fokusere på maleriet.

At jeg skulle blive naivist var der slet ikke nogen tvivl om. Allerede fra begyndelsen var det den naivistiske billedstil der fangede mit interesse. Jeg synes om det ofte glade og legende udtryk i naivismen og jeg kan også godt lide de stærke farver. Jeg elsker at male og syntes det er ekstra herligt, når mine malerier får publikum til at smile. Det gode humør ligger til mig og det er sjældent at du finder en af mine figurer som ikke er i højt humør.

Inspirationen kommer oftest fra visuelle oplevelser fra min svenske opvækst og fra mit nye liv i København. Min teknik er meget inspireret af den svenske naivisme stil og mediet er oftest akryl på lærred.

Jeg håber og ønsker at mine billeder giver seeren en god følelse krydret med humor og lidt tosserier.

In English…

My name is Tomas Eriksson and I am a Swedish naivistic painter living in Denmark. I have always painted, but only seriously since 2011 when my workplace closed and for the first time enabled time to focus on painting.

There was no doubt that I was going to be a naivist. From the very beginning, it was the naivist picture style that caught my interest. I like the often happy and playful expression of naivism and I also like the strong colors. I love to paint and think it´s extra wonderful when my paintings make the audience smile. The good mood is natural for me and it is rare that you find one of my characters who are not in a high mood.

Inspiration often comes from visual experiences from my Swedish upbringing and from my new life in Copenhagen. My technique is very much inspired by Swedish naivism and the medium is usually acrylic on canvas.

I hope and wish that my pictures give the viewer a good feeling seasoned with laugther and humor.

Lotte Martoft

Jeg er autodidakt kunstner, der har leget med kreative medier hele livet og er for alvor begyndt at male og udstille under de seneste 8 år. Jeg er en nysgerrig sjæl som inspireres af naturen, mennesker, sindstilstande og alt det som sker omkring mig. Jeg skitserer gerne følelser og personligheder igennem dyr med en kærlig og naivistisk pen og elsker det når mine og mine og mine tilskueres meninger udfordres med en lille humoristisk provokation.

Det er herligt at male og skabe. Hvert maleri er en ekspedition for sig og hvert maleri har sin egen betydning som langsomt tager form og bearbejdes under maleprocessen. Jeg har en forkærlighed for at afbillede dyr i menneskeligende figurer. Specielt fugle er herlige at male. Følelser og fornemmelser kan på en sjov måde personligøres i deres figur.

Jeg håber at mine billeder inspirerer og sætter tanker i gang hos tilskueren. Mit ønske med maleriet er at invitere tilskueren på en rejse der kan stimulere til nye associationer og oplevelser.  Mest af alt ønsker jeg at de som ser mine billeder bliver glade så jeg derved formår at sprede fornøjelse til andre end bare mig selv.

 

English….

I am an autodidact artist who has been playing with creative media all my life and has started to paint and exhibit for the past 8 years. I am a curious soul who is inspired by nature, people, states of mind and everything that happens around me. I like to outline emotions and personalities through animals with a loving and naivist pen and love it when mine and my audience’s opinions are challenged with a little humorous provocation.

It’s great to paint and create. In Each painting is an expedition for itself and each painting has its own meaning that slowly takes shape and is processed during the development of the painting. I have a penchant for depicting animals in human-like figures. Especially birds are lovely to paint. Feelings and sensations can be personalized in their expressions.

I hope my pictures inspire and start some thougths with the spectator. My wish with the painting is to invite the spectator on a journey that can stimulate new associations and experiences. Most of all, I want those who see my pictures to be happy so I manage to spread pleasure to others than just myself.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s